Eksterne samarbejdsaprtnere.

Langelands Biavlerforening har en række eksterne samarbejdspartnere i forb. med projektet.

Tranekær Gods bidrager med ca. 8 ha fordelt på 5-6 parceller fra Tranekær til Lohals.

Langelands Kommune bidrager også med ca. 8 ha omkring Ørstedsskolen

DLF Trifoleum bidrager med udvikling af frø sammensætning og frø til første såning.

Københavns og Århus Universitet bidrager med den videnskabelige del af projektet, herunder metoder til tælling af insekter, samt udvikling af diversiteten i parcellerne