Hvepse

Hvis du i løbet af sommeren opdager et hvepsebo i nærheden af din bolig, skal du overveje, om hvepseboet skal fjernes.

Hvepsene (de hedder egentlig gedehamse) lever i samfund, som ligner biernes. Hvepsene fanger og spiser en stor mængde insekter. Hvepsene er derfor nyttedyr. Hvepsene spiser også ådsler, honningdug, nektar og andre sukkerholdige ting.

I slutningen af august klægges droner og dronninger. Derefter går boet i opløsning; arbejderne flytter hjemmefra. Det er kun de befrugtede dronninger, som overlever vinteren.

Skal et hvepsebo fjernes, skal det være mens arbejderne “bor hjemme”.

Hvepsebo-bekæmperen fastsætter selv sin pris.

Betaling

Langelands Biavlerforening har flg. vejledende takster:

1 normal-hvepsebo 350,00 kr
Efterfølgende hvepsebo 50,00 kr
Materialer 0 – 200 kr
Tillæg for særlige forhold
Kontrolbesøg 100 kr
Kørsel t/r 3,80 kr/km