Bisværme

Når der i løbet af sommeren bliver “for mange” bier i bistadet, deler bifamilien sig. En bidronning og ca. halvdelen af bierne (op til 25.000) forlader bistadet for at finde en ny bolig. Det er biernes måde at formere sig på.

Før bierne flyver, har de fyldt sig med honning. Derfor er de ikke agressive og kan ikke stikke (med mindre de ligefrem bliver klemt). Der er altså ingen grund til at være bange for en bisværm, selvon vi naturligt har respekt for lyden og udseendet.

Bisværmen kan vælge at bosætte sig på steder, hvor bierne vil være til gene for mennesker, f.eks. i en hulmur eller i bagagerummet på en bil.
Det er derfor altid en god ide at få en biavler til at hente bisværmen. Og det kan ikke vente til imorgen eller til i eftermiddag. Hvis først bidronningen har accepteret det nye bo og er kravlet derind, kommer hun ikke godvilligt ud igen og bierne bor så dér.

 

Bisværm-fangere på Langeland

Anders K. Andersen
Frellesvig
5953 Tranekær mob: 30 62 15 67
Jens C. Borg Jensen
Rudkøbing, mobil 21 74 77 15

Svend Aage Sørensen
Løkkeby
5953 Tranekær
fast: 62 50 19 58
mob: 23 25 10 96
Leif Koch Madsen
Peløkke
5900 Rudkøbing
fast: 49 22 07 42

Betaling

Bisværm-fangeren fastsætter selv sin pris.

Nornalt er det gratis at få indfanget en bisværm, når biavleren får sværmen.
Det må påregnes, at biavleren ønsker dækning for kørsel, materialeforbrug og usædvanlige omkostninger.