Frøprojekt

Projektet blev officielt indviet torsdag 15 august 2013.

Projektbeskrivelse.

For bi og insektvenlige planter.

Anlæg og pasning af 6 – 10 arealer på hver 1-2 ha. med bi og insektvenlige planter, arealerne fordelt på hele Langeland. Projektet er 5 årigt.

Formål:

At forbedre livsbetingelserne for bier og andre insekter, og derved også for småfugle, agerhøns og andre vildtarter inkl. rovfugle.

Ved at fremme livsbetingelserne for bier og andre insekter, fremmes også bestøvningsforhold for landbrugsafgrøder og vilde planter.

Tilsyn og kontrol:

I samarbejde med Københavns Universitet forsøges der at sætte tal på/registrere nævnte arter ved start – løbende og ved projektafslutning.

Biavlere nær de anlagte arealer prøver at registrere evt. merudbytte af honning.