Generalforsamling 2018

LLBF afholder generalforsamling for bi-året 2017 onsdag 21 marts 2018 kl. 1900 i Frivilligcenteret, ved Rådhuset.

Dagsorden jvf. vedtægterne